Wiadomości Branżowe

100 zł za otwarcie konta w ING Banku Śląskim

 

ING Bank Śląski przygotował ofertę specjalną dla osób zainteresowanych założeniem konta. Biorąc udział w promocji, uczestnicy mogą otrzymać 100 zł premii. Oferta skierowana jest zarówno do klientów indywidulanych, jak i przedsiębiorców i obowiązuje od 3 grudnia br.

Promocja „100 zł za otwarcie Konta” jest skierowana do osób zainteresowanych założeniem konta w ING Banku Śląskim. Premię otrzymają klienci którzy spełnią poniższe warunki:

 • w przypadku klientów otwierających Konto dla klientów indywidualnych, od dnia 01.01.2014 r. nie były posiadaczami ani współposiadaczami Konta z Lwem: Direct, Klasyczne, Student, Komfort, VIP dla klientów indywidualnych, a w przypadku klientów otwierających Konto dla firm, nie były posiadaczami Konta z Lwem: Direct, Zysk, Zysk + dla firm w ING Banku Śląskim,
 • od 3.12.2014 r. do 15.01.2015 r. prześlą zamieszczony na stronie internetowej wniosek o otwarcie konta lub złożą wniosek o otwarcie konta za pośrednictwem aplikacji ING BankOnLine (w przypadku użytkowników systemu bankowości elektronicznej ING BankOnLine),
 • do 16.02.2015 r. zawrą umowę o prowadzenie konta, umowę o świadczenie usługi bankowości elektronicznej ING BankOnLine, umowę o kartę płatniczą do konta oraz aktywują kartę i dostęp do systemu bankowości elektronicznej ING BankOnLine,
 • do 15.06.2015 r. na ich koncie zostaną rozliczone i zaksięgowane transakcje bezgotówkowe wykonane kartą płatniczą wydaną do konta uczestnika na łączną kwotę minimum 1000 zł,
 • na dzień księgowania premii będą posiadaczami konta objętego promocją wraz z wydaną do niego kartą.

Premia w wysokości 100 zł zostanie wypłacona klientom po spełnieniu wszystkich powyższych warunków, najpóźniej do 15.07.2014 r. Szczegółowe warunki oferty znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej.

Konto Direct dla klientów indywidualnych to:

 • 0 zł za prowadzenie rachunku (za wyjątkiem wpłat/wypłat gotówki i przelewów w oddziałach banku),
 • 0 zł za przelewy krajowe w PLN przez Internet na rachunek w innym banku w kraju (za wyjątkiem przelewów typu SORBNET, Express ELIXIR),
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju,
 • 0 zł za użytkowanie karty Visa zbliżeniowa (jeżeli miesięczna wartość rozliczonych przez bank transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą wyniesie co najmniej 200 zł w okresie od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia następnego miesiąca. W przeciwnym razie opłata wyniesie 7 zł). Opłata nie jest pobierana w przypadku posiadaczy Konta Direct w wieku 13 – 18 lat.

Konta Direct dla Firmy to:

 • 0 zł za dla aktywnych klientów za prowadzenie rachunku, czyli klientów, którzy w poprzednim miesiącu kalendarzowym zrobili przelew do ZUS lub US lub na jego konto firmowe wpłynie łącznie min. 2000zł (za wyjątkiem wpłat/ wypłat gotówki w oddziałach banku, 9 zł dla nieaktywnych klientów),
 • 0 zł za dla aktywnych klientów za przelewy internetowe w PLN w kraju (za wyjątkiem przelewów Express ELIXIR i SORBNET, 0,90 zł dla nieaktywnych klientów),
 • 0 zł za przelewy krajowe w PLN przez Internet na ZUS i US,
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju,
 • 0 zł za wpłaty we wszystkich wpłatomatach ING Banku Śląskiego,
 • 0 zł za użytkowanie karty do konta (jeżeli miesięczna wartość rozliczonych przez bank transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą wyniesie co najmniej 300 zł w okresie od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia następnego miesiąca).

 

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło ING BANK ŚLĄSKI S.A.. Dostarczył

Similar Posts