Wiadomości Branżowe

Express ELIXIR dostępny dla klientów Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Od początku czerwca br. klienci Banku BPS S.A. mogą korzystać z systemu Express ELIXIR Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. i w ciągu zaledwie kilku sekund przelewać pieniądze ze swojego konta na dowolny rachunek w innym banku. Express ELIXIR to pierwszy w Polsce profesjonalny system rozliczeń płatności natychmiastowych realizowanych bezpośrednio, do którego mają już dostęp klienci 7 banków.

Wdrożony przez Bank BPS S.A. system Express ELIXIR umożliwia klientom realizację przelewów krajowych w złotych, w trybie natychmiastowym, bez ograniczeń czasowych, o każdej porze dnia
i nocy. Limit pojedynczej transakcji wynosi 100 tys. zł. Z nowego rozwiązania mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy.

- Chcemy oferować naszym klientom rozwiązania nie tylko dopasowane do ich potrzeb, lecz także nowoczesne i gwarantujące bezpieczeństwo, a taki jest Express ELIXIR. Dzięki niemu transakcje międzybankowe realizowane są w czasie rzeczywistym, tak jak dzieje się to w przypadku przelewów pomiędzy rachunkami Banku BPS, a to wszystko bez zatrzymywania pieniędzy w instytucjach pośredniczących –podkreśla Ewa Zaniewska-Cholewka, Dyrektor Departamentu Rozliczeń Krajowych
i Zagranicznych Banku BPS S.A.

Bank BPS S.A. zrzesza 365 banków. Przyłączanie ich do systemu Express ELIXIR będzie odbywać się stopniowo. Proces wymaga dopasowania modelu operacyjnego banku, między innymi dostosowania systemów informatycznych. System Express ELIXIR w kolejnych miesiącach powiększy się o kilkaset nowych banków zrzeszonych w Banku BPS S.A.

- Wdrożenie systemu przelewów natychmiastowych za pośrednictwem Banku BPS S.A. jest dla zrzeszonych banków rozwiązaniem tańszym, łatwiejszym i szybszym  mówi Ewa Zaniewska-Cholewka.  Bank BPS jako uczestnik systemu Express ELIXIR, analogicznie jak w wykorzystywanym przez zdecydowaną większość banków systemie ELIXIR®, przejmuje odpowiedzialność za zarządzanie płynnością i kwestie obsługi technicznej, a także gwarantuje bezpieczeństwo w aspekcie ciągłości działania.

Express ELIXIR jest pierwszym w Polsce i drugim na świecie, po Wielkiej Brytanii, profesjonalnym systemem, umożliwiającym bezpośrednią realizację przelewów natychmiastowych. Do prowadzenia rozliczeń w tym systemie nie są wykorzystywane rachunki podmiotów pośredniczących. Środki zgromadzone dla potrzeb rozliczania transakcji, są zdeponowane w Narodowym Banku Polskim.

Express ELIXIR to rozwiązanie dla wszystkich, którym zależy na błyskawicznym zasilaniu rachunku wybranej osoby lub firmy. Może być wykorzystywany nie tylko w sytuacjach awaryjnych, aby uniknąć ryzyka naliczania odsetek za spóźnienia np. w opłacaniu rachunków za telefon, prąd czy gaz, ale także do spłaty rat kredytu czy kart kredytowych – wyjaśnia Tomasz Jończyk, dyrektor Linii biznesowej rozliczenia w KIR S.A. – Dzięki wysokiemu limitowi pojedynczej transakcji, przy jednoczesnym braku dziennego limitu liczby transakcji, Express ELIXIR umożliwia lepsze zarządzanie płynnością finansową klientom indywidualnym i przedsiębiorcom – dodaje. 

System Express ELIXIR funkcjonuje niezawodnie od czerwca 2012 roku. Oprócz Banku BPS S.A. jest dostępny dla klientów 6 banków: Alior Banku, BZ WBK, BRE Banku, ING Banku, Meritum Banku oraz Banku Millennium. Kolejnych 15 ma już zawarte umowy z KIR S.A na wdrożenie rozwiązania.

Z miesiąca na miesiąc przez Express ELIXIR przechodzi coraz więcej transakcji, co świadczy o jego rosnącej popularności wśród klientów banków. Średnio każdego dnia system rozlicza ok. 1 000 transakcji o średniej wartości ponad 4 500 zł. W maju liczba przetworzonych transakcji wyniosła blisko 22 500, a wartość obrotów przekroczyła kwotę 120 mln.

 

 

***

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS. Grupa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. zrzesza 365 banków spółdzielczych. To jest około 62% wszystkich banków spółdzielczych działających w kraju. Łącznie dysponują one liczbą 2 598 placówek i 2 448 bankomatów. Banki spółdzielcze z Grupy BPS zatrudniają 20 000 pracowników. Suma bilansowa Zrzeszenia BPS wynosi ponad 56 mln zł. Udział w sumie bilansowej sektora bankowego to 4,10%. Banki spółdzielcze obsługują klientów indywidualnych, mają bliskie relacje z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Grupa BPS oferuje usługi finansowe w zakresie obsługi maklerskiej, faktoringu, leasingu, TFI, czy zarządzania wierzytelnościami.

Więcej na: www.bankbps.pl

Historia bankowości spółdzielczej w Polsce sięga ponad 100 lat. Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa powstała, aby na zasadach samopomocy zintegrować wysiłki w walce z lichwą oraz utrzymać polski stan posiadania rodzimego kapitału. Ta misja jest poniekąd aktualna do dziś. Członkostwo w banku spółdzielczym zobowiązuje do współuczestniczenia w zarządzaniu i ponoszeniu odpowiedzialności za funkcjonowanie banku. Żelazne zasady bankowości spółdzielczej, to: solidarność (pomoc społecznościom lokalnym), regionalizacja (lokalne działanie), subsydiarność (wzajemne uzupełnianie potrzeb banków).

 

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. jest kluczową instytucją infrastrukturalną polskiego sektora bankowego, odpowiedzialną za prawidłowy przebieg rozliczeń pomiędzy bankami. Za pośrednictwem systemów rozliczeniowych ELIXIR®, EuroELIXIR i Express ELIXIR, przetwarza rocznie blisko 1,5 mld bezgotówkowych transakcji płatniczych. W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy uczestnikami systemów rozliczeniowych
a podmiotami współpracującymi z bankami, wdrożyła usługę elektronicznej wymiany informacji OGNIVO. W 12012 roku system Express ELIXIR został uznany za Innowację Rokuw Konkursie Liderów Świata Bankowości.

KIR S.A. wprowadziła na polski rynek usługi podpisu elektronicznego. Oferuje również rozwiązania z zakresu płatności bezgotówkowych - jest operatorem systemu bezpośrednich i gwarantowanych płatności internetowych PayByNet oraz usługi elektronicznej prezentacji i płatności rachunków invoobill, działającej w oparciu o kanały bankowości elektronicznej. KIR S.A. oferuje również usługi zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną oraz odczytu optycznego. Jako SWIFT Service Bureau, zapewnia także dostęp do sieci SWIFTNet.

Więcej informacji na www.kir.com.pl

Kontakt:

Bank BPS S.A.

Urszula Rożalska

Rzecznik Prasowy

Telefon: 784 994 784 lub  605 070 554

 e-mail: [email protected]

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Anna Olszewska                                                 

Rzecznik Prasowy                                                              

Telefon: 22 545 53 60 lub 691 89 05 84

e-mail: [email protected]

Źródło Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #IFA   #Samsung Electronics   #Samsung Smart Hub   #tym