Wiadomości Branżowe

Nina Żukowska i Leszek Fiała w Advanced Communication

Nina Żukowska i Leszek Fiała zostali Dyrektorami w firmie doradczej Advanced Communication. Pełniąc odpowiednio funkcje Dyrektora ds. Organizacji Wydarzeń oraz Dyrektora Finansowego odpowiadają za budowanie wartości dla Klientów firmy. Nina Żukowska i Leszek Fiała posiadają bogate doświadczenie w zakresie marketingu i komunikacji oraz doradztwa finansowego i nowo biznesowego. Advanced Communication to firma działająca na rynku usług profesjonalnych budująca wartości dla Klientów poprzez dostarczanie i wdrażanie efektywnych strategii komunikacji oraz strategii związanych z rozwojem biznesu. 

Nina Żukowska jako Dyrektor ds. Organizacji Wydarzeń w Advanced Communication jest odpowiedzialna za przygotowywanie strategii dotyczących tego obszaru - planowanie, wdrażanie i koordynację realizacji projektów. W swojej wieloletniej karierze pracowała m.in. w HAVAS PR Warsaw (dawne Euro RSCG Sensors), gdzie zarządzała Działem ds. Organizacji Wydarzeń i była odpowiedzialna za realizację projektów na rzecz najbardziej uznanych firm i marek działających na takich rynkach, jak: rynek usług telekomunikacyjnych, rynek elektroniki użytkowej, motoryzacyjny, napojów alkoholowych, rynek produktów szybkozbywalnych, czy też rynek nieruchomości. Była również kierownikiem marketingu w firmach produkujących produkty marki premium. Jest doświadczonym profesjonalistą, który rozumie zarówno potrzeby firm, jak i potrzeby konsumentów i wiedzę tę wykorzystuje w praktyce.

Nina Żukowska jest również trenerem prowadzącym szkolenia i konsultacje dla firm z zakresu event managementu w szkoleniowej organizacji EMTG Event Manager Training Group. Jako wykładowca akademicki prowadzi zajęcia z zakresu event marketing w warszawskiej Wyższej Szkole Promocji. Na swoim koncie ma również liczne publikacje z tego zakresu.

Leszek Fiała pełni w Advanced Communication funkcję Dyrektora Finansowego. W spółce odpowiada również za doradztwo w zakresie nowo biznesowym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa finansowo-inwestycyjnego zdobyte na bazie współpracy z licznymi bankami i funduszami inwestycyjnymi. Leszek Fiała był właścicielem i zarządzającym kilku spółek działających na rynkach finansowym i nieruchomości.

Leszek Fiała ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Nieruchomościami oraz Prawa dla Menadżerów na Akademii Leona Koźminskiego w Warszawie. Na tej samej uczelni ukończył kierunek Finanse i Bankowość ze specjalizacjami w zakresie strategii inwestycyjnych i kapitałowych, bankowości i ubezpieczeń. 

Nie mam wątpliwości, że doświadczenie Niny Żukowskiej i Leszka Fiały zaowocuje wypracowaniem wartości dodanej dla naszych Klientów i przyczyni się do realizacji biznesowych celów współpracujących z nami firm i innych organizacji – mówi Robert Borowicz, CEO Advanced Communication. Zarówno Leszek, jak i Nina to kreatywne osoby o dużej wiedzy na temat obszarów, w których działają. Ich wiedza, profesjonalizm i zaangażowanie to gwarancja świadczenia najwyższej jakości usług – podsumowuje Robert Borowicz.  

Więcej informacji o kluczowych osobach w Advanced Communication


dostarczył infoWire.pl
Źródło Advanced Communication. Dostarczył

Similar Posts