Wiadomości Branżowe

Nowe innowacyjne laboratorium w Afryce Wschodniej umożliwi dostęp do elektronicznych usług finansowych

MasterCard Labs for Financial Inclusion wspierane finansowo przez Fundację Billa i Melindy Gatesów rozpoczyna działalność w Afryce Wschodniej. Celem tego przedsięwzięcia jest rozwijanie usług finansowych pomagających mieszkańcom tej części świata w budowaniu lepszej przyszłości.

 

Warszawa, 4 grudnia 2014 r. – W Afrycie Wschodniej miliony ludzi żyjących w ubóstwie lub na skraju ubóstwa codziennie zmaga się z ogromnymi trudnościami  z uzyskaniem środków na opłacenie nauki w szkole dzieciom lub leczenia w przypadku zdarzeń losowych. Uwięzieni w systemie gospodarczym opartym na obrocie gotówkowym nie posiadają dostępu do usług finansowych, które umożliwiłyby im zabezpieczenie przed ryzykiem, inwestowanie w przyszłość oraz stworzenie lepszych warunków życiowych.   

Wczoraj firma MasterCard ogłosiła uruchomienie MasterCard Labs for Financial Inclusion, nowej inicjatywy mającej na celu udzielenie wsparcia ponad 100 milionom ludzi na całym świecie poprzez tworzenie praktycznych i tanich narzędzi finansowych, ułatwiających dostęp i pomagających budować stabilną przyszłość w długiej perspektywie czasowej.

Dzięki darowiźnie Fundacji Billa i Melindy Gatesów w wysokości  11 milionów dolarów, rozłożonej na trzy lata, laboratorium będzie generować nowe pomysły przy udziale miejscowych przedsiębiorców, przedstawicieli  rządów i innych interesariuszy w Afryce Wschodniej oraz szybko przechodzić od fazy koncepcji do jej realizacji. 

"Zbyt wielu ludzi nie posiada dostępu do najbardziej podstawowych usług finansowych, wskutek czego pozostają oni uwięzieni w gospodarce opartej na gotówce, która nakłada większe ryzyko i koszty na tych, których najmniej na to stać" - powiedział Ajay Banga, Prezes i Dyrektor Zarządzający MasterCard.  „Dzięki inwestycji dokonanej przez Fundację Gatesów, połączonej z naszymi skutecznymi procesami innowacji, MasterCard będzie tworzyć i wdrażać usługi dające ludziom możliwość korzystania z usług finansowych, a dzięki temu pomagające im budować lepszą, jaśniejszą przyszłość."

Fundacja Gatesów współpracuje z sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowymi, rządami i innymi podmiotami, w celu ukierunkowania środków finansowych i zasobów wiedzy na rozwiązywanie ważnych problemów, których nie można pozostawić wyłącznie działaniu sił rynkowych. Dzięki tej darowiźnie fundacja pragnie udostępnić usługi finansowe ludziom, których byt ekonomiczny jest utrudniony i ograniczony przez szereg lokalnych czynników oraz wykluczenie na poziomie instytucjonalnym. Darowizna umożliwia firmie MasterCard dotarcie do  rynków, gdzie dotychczas udzielenie wsparcia było ekonomicznie nierealne.

Na świecie, wdrażane innowacje w zakresie elektronicznych usług płatniczych, umożliwiają kolejnym grupom użytkowników korzystanie z usług finansowych. Narzędzia te są proste w użyciu, efektywne i pozwalają radykalnie obniżyć koszty.  

Pomimo tych innowacji nadal 2,5 miliarda dorosłych na całym świecie jest wykluczonych z formalnego systemu finansowego. Brakuje im dostępu do podstawowych usług finansowych, w wyniku czego są zmuszeni do posługiwania się gotówką, co generuje brak stabilności i podnosi ryzyko utraty środków do życia. 

Nowe laboratorium będzie częścią MasterCard Labs, globalnego pionu badawczo-rozwojowego MasterCard, który koncentruje się na ewolucji trendów technologicznych i konsumenckich, a w ciągu ostatnich kilku lat stworzył setki prototypów w różnych obszarach, poczynając od akceptacji płatności po uwierzytelnianie płatności P2P. Bazując na sprawdzonym procesie rozwoju innowacji, laboratorium będzie tworzyć rozwiązania ułatwiające dostęp do usług finansowych oraz umożliwi szybszą niż kiedykolwiek ścieżkę realizacji najlepszych pomysłów od fazy koncepcji, poprzez prototyp, po komercjalizację. 

Fundacja w ciągu trzech lat przekaże firmie MasterCard 11 milionów dolarów, z przeznaczeniem na prace badawczo-rozwojowe, zaś MasterCard będzie finansować bieżącą działalność laboratorium. Umowa przewiduje dodatkowe 8 milionów dolarów na rozwijanie pomysłów ewoluujących do etapu inkubacji, w celu stworzenia dla każdego start-upu szansy na osiągnięcie etapu komercjalizacji oraz stania się istotną częścią nowej gospodarki. MasterCard będzie prowadzić MasterCard Labs for Financial Inclusion w sposób zapewniający globalny dostęp. Dzięki temu wyniki uzyskiwane w laboratorium przyniosą realne korzyści ludziom ubogim oraz znajdą szerokie zastosowanie, z możliwością rozpowszechniania rozwiązań w skali regionalnej i być może światowej. 

Prace podjęte w MasterCard Labs for Financial Inclusion będą prowadzić  do powstawania nowych produktów i usług dla ludzi ubogich, wykorzystujących istniejące i nowe elementy infrastrukturalne, w tym również takie, które nie mają związku ze specyfiką działalności firmy MasterCard. Wyniki prac MasterCard Labs for Financial Inclusion będą powszechnie wykorzystywane dla dobra publicznego, zaś produkty i usługi wychodzące z laboratorium będą oparte na standardach zapewniających maksymalną elastyczność, stwarzając lokalnym dostawcom usług finansowych możliwości działania z korzyścią dla ludzi ubogich w krajach rozwijających się.

Inicjatywa ta jest jedną z kilku szeroko zakrojonych form współpracy firmy MasterCard z podmiotami sektora publicznego i prywatnego, które szybko rozpowszechniają świadomość korzyści i bezpieczeństwa płatności elektronicznych w Afryce i na całym świecie. 

 

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło MasterCard. Dostarczył

Similar Posts