Wiadomości Branżowe

Nowy produkt życiowej Warty dla klientów Expandera

Teaser

Do 28 czerwca klienci Expandera  mogą wykupić nowy produkt strukturyzowany przygotowany przez TUnŻ Warta. „Kwartet Gwiazd”, w zależności od wybranego wariantu, zapewnia pełną lub częściową ochronę kapitału, a wysokość premii zależy od wyników strategii opartej na koszyku czterech funduszy przychodowych. Atutem produktu jest wysoka partycypacja w wynikach strategii. Może ona wynieść nawet 310%.

Kwartet Gwiazd to trzyletnia polisa strukturyzowana w formie ubezpieczenia na życie i dożycie z jednorazową składką. Produkt jest oparty na funduszach przychodowych, inwestujących w różne klasy aktywów. Fundusze przychodowe zapewniają inwestorom dostęp do zróżnicowanych instrumentów finansowych na całym świecie. Cechuje je szerokie spektrum inwestycyjne, elastyczność strategii i duża dywersyfikacja.

Konstrukcja produktu

Premia z polisy Kwartet Gwiazd uzależniona jest od wyników indeksu BNP Paribas Income Fund Stars, który odzwierciedla wyniki strategii inwestycyjnej opartej na koszyku czterech cenionych na świecie funduszy przychodowych. Są to: BlackRock Global Multi Asset Income Funds, JPMorgan Global Income Fund, Schroder ISF Global Multi-Asset Income oraz brytyjski M&G Optimal Income Fund. Alokacja inwestycji w każdy z nich odbywa się codziennie, aby zoptymalizować wyniki strategii.

Niewątpliwym atutem produktu jest wysoka partycypacja w wynikach strategii. W zależności od skłonności do ryzyka klienci mogą wybrać jeden z trzech wariantów:

  1. przy pełnej, 100% ochronie składki alokacyjnej na koniec umowy partycypacja klienta w wynikach strategii znajdzie się w przedziale 65 - 95%
  2. 90% ochrona składki alokacyjnej umożliwia  partycypację w wynikach strategii w przedziale 130 - 170%
  3. 80% ochrony składki alokacyjnej  pozwoli partycypować w wynikach strategii w przedziale 260 – 310%

Ostateczna wartość współczynnika partycypacji zostanie ustalona po zakończeniu subskrypcji.

Inwestor ma możliwość rezygnacji z umowy ubezpieczenia w dowolnym momencie jej trwania, wiąże się to z pobraniem opłaty za wykup, która wynosi 1% bieżącej wartości składki alokacyjnej.

Oferta jest dostępna w oddziałach Expandera do 28 czerwca 2013r.

Minimalna wysokość składki to 5 000 zł.

Dodatkowe 7,1% na lokacie

Wraz z rozpoczęciem subskrypcji produktu strukturyzowanego „Kwartet Gwiazd”, klienci Expandera przystępujący do produktu, mają możliwość ulokowania 20% środków na 3-miesięcznej lokacie z oprocentowaniem wynoszącym 7,1% w skali roku. Takie połączenie gwarantuje z jednej strony pewny i szybki zysk z lokaty oraz możliwość wypracowania ponadprzeciętnych stóp zwrotu z produktu strukturyzowanego w 3-letnim horyzoncie czasowym.

Źródło Grupa WARTA. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts