Wiadomości Branżowe

Produkty do renowacji ścian zewnętrznych Sigma Coatings i Dekoral Professional

Elewacje poddawane są całorocznemu oddziaływaniu warunków atmosferycznych: skokom temperatury, opadom, skraplaniu rosy, promieniowaniu słonecznemu (UV i podczerwień). Podlegają także korozji biologicznej i chemicznej. By ich renowacja skutkowała maksymalnie trwałym efektem, opracowane zostały zaawansowane technologicznie systemy powłok.

Nanotech marki Dekoral Professional

Nanotech to akrylowy system złożony z elastycznego podkładu i wytrzymałej farby fasadowej, oznaczony technicznym skrótem NPS (ang. Nanometric Painting System - Nanometryczny System Malowania). Działa aktywnie w skali nanocząsteczkowej (milionowych części milimetra), podnosząc szczelność powłoki. Zapobiega „starzeniu się" budynków: pękaniu powierzchni zewnętrznych, tworzeniu się rys, przebarwień. NPS stosowany może być zarówno na nowe powierzchnie, jak i do renowacji istniejących powłok. Jednym z głównych parametrów podkładu Nanotech Flex jest rozkładanie naprężeń, które pojawiają się w ścianie wystawionej na działanie warunków atmosferycznych. Wnikające w ścianę nanocząsteczki zawarte w podkładzie, wypełniają także wszystkie mikropęknięcia. Dzięki tak dokładnej absorpcji, wzrasta szczelność powłoki i odporność na wodę, zmniejsza się zaś ryzyko pęknięć spowodowanych naprężeniami powierzchni elewacji wynikającymi ze skoków temperatury. Elastyczność powłoki w systemie NPS osiągana dzięki podkładowi Nanotech Flex jest nieosiągalna dla produktów bez nanotechnologii. Podkład cechuje się także najwyższą przyczepnością do podłoży mineralnych i wysoką przepuszczalnością pary wodnej. Jednocześnie wykazuje bardzo niską przepuszczalność dwutlenku węgla, czyli czynnika powodującego korozję powłoki i struktury budowli. Ostatni z tych parametrów sprawia, że Nanotech bardo dobrze sprawdza się w ochronie m.in. powierzchni konstrukcji żelbetowych. Nanotech Fasada, to farba elewacyjna przeznaczona do renowacji oraz do malowania nowych budynków. Jej istotą jest migracja nanocząsteczek na powierzchnię, następująca po nałożeniu farby. W ten sposób powłoka malarska staje się twarda na zewnątrz, a elastyczna w miejscu stykania się z podłożem. Nie tylko pokrywa i maskuje spękania, ale zmniejsza także ryzyko powstania nowych. Cechuje się równocześnie wysoką odpornością na wpływ czynników atmosferycznych, takich jak promienie UV, czy zacinający deszcz. Mikropory w strukturze powłoki są zbyt małe, by zatrzymywał się w nich brud (elewację łatwiej utrzymać w czystości). Umożliwiają jednak dyfuzję pary wodnej, czyli oddychanie ścian.

Siloxan marki Sigma Coatings

Siloxan to profesjonalny system umożliwiający m.in. renowację słabych, pylących ścian z widocznymi spękaniami. Sigma Siloxan Synfix to głęboko penetrujący rozpuszczalnikowy grunt na bazie żywic silikonowych, przeznaczony do słabych, pylących ścian. Odpowiedni do podłoży mineralnych i mocno chłonących wilgoć. Kolejnym po zagruntowaniu etapem renowacji w systemie Sigma Siloxan jest międzywarstwowe wzmocnienie podłoża i wypełnienie spękań. Sigma Siloxan Streichfuller, to wysoce paroprzepuszczalna podkładowa farba wyrównująca na bazie emulsji akrylowej i silikonowej. Zawiera piasek kwarcowy, dzięki czemu cechuje się bardzo dobrą przyczepnością. Stosowana jest do wypełniania spękań. Prace renowacyjne wieńczy położenie farby elewacyjnej. Sigma Siloxan Topcoat to farba fasadowa przeznaczona do konserwacji zabytków oraz do budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Jest odporna na działanie ekstremalnych czynników atmosferycznych oraz na zanieczyszczenia i kurz. Posiada właściwości hydrofobowe. Co ważne, Sigma Siloxan jest systemem opartym na bazie żywic silikonowych i posiada optymalne parametry przepuszczalności pary wodnej (klasa I – wysoka, wg EN – 1062 ) oraz nasiąkliwości powierzchniowej (klasa III – niska, wg EN-1062).

Similar Posts